26 maj 2011

Your dreams will come true


På förekommen anledning så har en del tankar och funderingar och drömmar väckts till liv. Framtidsplaner som frusit fast under den hårda vintern börjar tina och komma till liv igen. Även fast man hunnit bli 51 och 53år så betyder väl inte det att man är stängd för förändringar... nej skulle inte tro det! ...

Vi lägger våra liv i Dina trygga händer.
Din trofasthet kan vi lita på.
Du leder våra steg, Din omsorg är beständig.
Din kärlek kommer alltid bestå.

Och även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på Dig!

Allt som Du har sagt, allt som Du lovat
kommer att ske, förr eller senare.
Allt som är bestämt,det som står skrivet
kommer att ske,förr eller senare.
Allt som Du har sagt.  


och till vår familj har han sagt: Jag vet väl vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens. Till att ge er en framtid och ett hopp och ni skall gå åstad och söka mig. Ni skall också finna mig när ni frågar efter mig av allt ert hjärta.. Jer 29 11-13


Inga kommentarer: