25 september 2011

We fall down We get up

Finns det någon som är starkare än någon annan? Finns det någon som går igenom livet "oskadd" "fri från ledsamheter" Är vi inte alla lika... Den här sången är väldigt speciell och den talar starkt om hur vi oavsett vad som händer oavsett vad vi kämpar med  kan vi stå upp igen.... Det finns ingen som går fri men det finns heller ingen som ställs utanför Guds kärlek och Guds hjälp att stå upp igen... Vi faller men vi ställer oss upp gång efter gång... och för varje gång vi reser oss blir vi starkare och får med oss erfarenheten av livet...


Inga kommentarer: