05 april 2012

Getsemane

Har vandrat i Getsemane och gjorde det under påsken 2004. Dessa olivträd, som mycket väl kan bli upp mot 2000 år, skulle mycket väl kunna vara med den där kvällen då Jesus hade sin stund av överlåtelse. Det var mäktigt och väldigt rörande och påtagligt nära att vandra där. Vandra i tystnad och betraktelse. Det var ett stordåd som gjordes där. Vägen var redan utstakad men därmed inte sagt att det var ett enkelt beslut, men det var ingen utväg. Han visste vad han skulle uträtta och han såg säkert inom sig resultatet av detta. En bra dag, en bra helg att betrakta det stora det rika det fantastiska.


Inga kommentarer: