13 juni 2012

Trygg och säker

Under de senaste månaderna har detta varit så levande för mig vi orkar stå, knäar av oro eller trötthet eller rent av faller. Så faller vi mjukt och vi faller inte särskilt långt eftersom vår plats är i Guds hand. Vi vet ju själva om vi bär något vi är rädda om så kupar vi lätt handen så det inte ramlar ur. Samma sak med Gud Han kupar sin hand över dig och vakar över dig hela tiden.

Inga kommentarer: