18 september 2012

Gräset är grönare på andra sidan ju


Om vi skall vara riktigt ärliga så har vi nog någon gång med lite sotis blick sett vad andra har för sig, hur andra lever, hur andra lyckas med utbildning, jobb prestationer osv... Även om vi hanterar den första känslan på olika sätt så har tanken smugit sig på. "Gräset är grönare på andra sidan juuu" Men frågan är varför det är grönare.. Kan det vara så att medmänniskan i det fördolda arbetat långsiktigt och uthålligt vårdat sina företagande? Kanske grannen vattnat sina relationer ofta eller sparat på pengarna för att "köpa" de rätta tillsatserna i livet. Det vi sår idag skördar vi längre fram. 

Inga kommentarer: