20 november 2012

Vänner

Jag har många vänner bekanta men kanske inte så många nära nära vänner... Det är bra! Tror kanske inte man skall ha sitt liv öppet för så väldigt många.
Öppnar man dörren åt alla håll blir det korsdrag och luften kan snabbt kännas kall och blåsig.
Lojalitet en viktig ingrediens. Integritet en lika viktigt ingrediens. Två väldigt viktiga ingredienser i vänskap.

Inga kommentarer: