31 december 2012

2012 ett Extra ordinärt år ..

Bara 8 timmar kvar snart på 2012. Egentligen är det ju bara som vanligt, en dag till läggs till minnet. Men vi byter ju år och 2013 nalkas. Vi påbörjar vårt 30 års jubileum vid tolvslaget för precis 30 år sedan bytte vi ringar en mycket kall vinternatt uppe i Kittelfjäll. 30 år! Det är inte gjort i en handvändning, mycket vatten har runnit under broarna och många minnen har lagts i korgen. 30 år som makar och mycket fästa vid varandra och ser fram emot många fler år. 30 år och sex underbara barn som hunnit en bit på sina liv. Den äldste blir 29 år och den yngste 14 år. 30 år och tre bröllop ( inkl vårt eget) och en begravning. 30 år och familjen har utökats med ytterligare två stora familjer när våra barn ingått äktenskap. Under 30 år har många vänner tillförts i vårt liv och några av de äldsta finns fortfarande kvar om än på annat sätt än förr. Men alla har lämnat betydande avtryck och förhoppningsvis har vi fått göra det också. Men nu är det framåt som gäller och jag är redo Väldigt redo att vända blad och ser fram emot ett 2013 och undrar såklart vad som finns där..

Gott Nytt år 


Inga kommentarer: