06 oktober 2013

En micropaus

Snart framme hos lilla mor men tar en micropaus och sträcker på benen en aning. Själv i bilen ca 40 mil har man tid att fundera reflektera och komma underfund. Den har gått fort tiden, de 34 år sedan jag lämnade hemstad och föräldrahemmet. Fort men ändå inte fort. Så mycket som man fått vara med om. Goda minnen och mindre goda minnen men som alla satt sina avtryck och spår i livet. Tider kommer och tider går ... Någon sa Låt oss hålla fast det vi bestämt och jobba på! Sant men kanske inte bara sant, för visst har vi tid att ändra på oss att justera vägvisaren så att vi inte håller envetet fast vid 80-90 talet. Kan vi utvidga våra hjärtan och vårt område och låta nya tankar nya vägar visa på nya områden, utan att släppa grunden som stadigt ligger vid våra fötter. Kan vi ... ?


Inga kommentarer: