22 december 2013

Dan före dan före...

Just nu stannade livet upp och jag sätter mig lite avsides. Livet så dyrbart och så viktigt och så oersättligt. I ett nu kan allt förändras och bli tomt och mörkt. Men hoppet om en himmel och en framtid får lysa starkare och trösta. Det är bara det att livet är väldigt kort och väldigt mycket kvar att leva om man bara är 17 år…..

Inga kommentarer: