04 februari 2014

Allt prövas

Ja i sanning, allt prövas och man blir inte alltid glad över vad som kommer ut ur en när man prövas. Men risken är att man istället för att klappa sig själv på axeln för att man står upp och säger ifrån är det större risk att man ser ned på sig själv...

Inga kommentarer: