23 april 2012

En vecka i hjärtats tecken

Ta hand om varandra. Slösa med uppmärksamhet och uppmuntran.
Spara på orden som tystar den andre. Lyssna, lyssna och var nära.